Transport gratuit pentru comenzi mai mari de 200 lei!

Termeni & Conditii

1. ELEMENTE DEFINITORII
Termenii si conditiile generale se vor aplica tuturor vanzarilor de bunuri si servicii de catre NOVOBAITS INTERRO SRL, prin intermediul magazinului virtual www.novobaits.club catre Cumparator si pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor parti.
Astfel, urmatorii termeni vor insemna:
Cumparator – persoana, firma, companie sau alta entitate juridica ce emite o Comanda.
Vanzator – societatea comerciala NOVOBAITS INTERRO SRL, avand sediul social in str.Plopusor nr.84,sat Bistrita,comuna Alexandru cel Bun,judet Neamt, nr. de inregistrare la Registrul Comertului: J27/166/2020, CIF 42289495
Bunuri si Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator, Cumparatorului.
Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Vanzatorul este de acord sa livreze Bunurile si Serviciile si Cumparatorul este de acord sa primeasca aceste Bunuri si Servicii si sa faca plata acestora.
Contract – o Comanda confirmata de catre Vanzator.
Drepturi de proprietate Intelectuala (in cele ce urmeaza DPI) – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
Specificatii – toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor asa cum sunt precizate in Comanda.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE
Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior mentionat, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile.
Comanda va fi compusa din urmatoarele documente, in ordinea importantei:

a. Comanda (impreuna cu mentiunile clare asupra datelor de livrare si facturare) si conditiile sale specifice
b. Specificatiile Cumparatorului (acolo unde este cazul)
c. Termeni si conditii

Daca Vanzatorul confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii. Acceptare comenzii de catre Vanzator se considera finalizata atunci cand exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Vanzatorului catre Cumparator, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vanzatorul nu considera in nici un moment o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui Contract.
Prezentul Contract intra in vigoare la confirmarea Comenzii de catre Vanzator. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii si conditiile generale de vanzare vor sta la baza Contractului astfel incheiat, in completarea acestora fiind Certificatul de Garantie emis de catre Vanzator sau un furnizor al acestuia.

3. EXTINDEREA OBLIGATIILOR VANZATORULUI
a. Vanzatorul isi va utiliza cunostintele sale profesionale si tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat in Comanda si va livra Bunurile si Serviciile care indeplinesc cerintele, nevoile si specificatiile Cumparatorului;
b. Informatiile prezentate pe site-urile vanzatorului, au caracter informativ si pot fi modificate de catre Vanzator, fara o anuntare prealabila. De asemenea, din considerente legate de spatiu si coerenta structurii informatiei, descrierile produselor pot fi incomplete insa vanzatorul face eforturi de a prezenta informatiile cele mai relevante, pentru ca produsul sa fie utilizat in parametrii pentru care a fost achizitionat;
c. Comunicarea cu magazinul – se poate face prin interactiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele mentionate la sectiunea “contact”. Vor fi excluse din site sau ignorate, pareri sau adresari ce contin injurii sau un limbaj neadecvat. Vanzatorul are libertatea de a gestiona informatiile primite fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta.

4. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA
Vanzatorul poate cesiona si/sau subcontracta o terta parte pentru servicii ce tin de onorarea comenzii, cu informarea Cumparatorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vanzatorul va fi intotdeauna responsabil fata de Cumparator pentru toate obligatiile contractuale.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA (DPI)
Cumparatorul intelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvalui unei terte parti sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informarile primite de la Vanzator.
De asemenea, numele site-ului precum si insemnele grafice sunt marci inregistrate in proprietatea NOVOBAITS INTERRO SRL si nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fara acordul scris al proprietarului.

6. CONFIDENTIABILITATE – PUBLICITATE
Informatiile de orice natura furnizate de catre Cumparator Vanzatorului, vor ramane in proprietatea Vanzatorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului si pot fi facute cunoscute numai cu consimtamantul scris la Vanzatorului si dupa obtinerea unui angajament de confidentiabilitate din partea celui care le primeste.
Nici o declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator cu privire la comanda fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului. Astfel sunt asigurate confidentialitatea si securitatea informatiilor. Datele clientilor nu pot fi folosite, si nici furnizate altor parti.

7. TERMENE PENALITATI
In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare si/sau pornire a Comenzii, Vanzatorul este obligat sa anunte Cumparatorul de termenul estimat de finalizare a livrarii.
In cazul in care Cumparatorul intarzie din vina sa plata marfurilor in termenul prevazut in factura emisa de Vanzator, este obligat la plata unei penalitati de 0,5% pe zi din suma datorata.
In cazul in care Vanzatorul primeste informatii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta incadrandu-se in termen de 5 zile lucratoare.

8. FACTURARE – PLATI
Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

9. RISCURI SI RESPONSABILITATI
a. Livrare
Vanzatorul se obliga sa expedieze Bunurile si Serviciile in sistem de curierat door-to-door catre Cumparator.
b. Transport – Ambalare
In afara de cazul in care este agreat de Vanzator si Cumparator diferit, Vanzatorul se descarca de riscurile si responsabilitatile asociate cu Bunurile si Serviciile in momentul predarii acestora catre societatea de curierat intern cu care Vanzatorul colaboreaza sau catre reprezentantul Cumparatorului.
Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si Serviciilor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare.
Vanzatorul va efectua livrare Bunurilor si Serviciile pe teritoriul Romaniei si tot spatiul UE.

10. ACCEPTARE
Acceptarea va fi facuta atunci cand Bunurile si Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice mentionate in Comanda. In cazul in care Cumparatorul descopera ca Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificatiilor tehnice, atunci Vanzatorul va aduce la conformitate Produsele si Serviciile. 

11. GARANTII
Toate produsele comercializate de catre site-ul www.novobaits.club , cu exceptia celor resigilate, beneficiaza de conditii de garantie conforme legislatiei in vigoare si politicilor comerciale ale producatorilor. Produsele sunt noi, in ambalajele originale si provin din surse autorizate de fiecare producator in parte.
In cazul produselor vandute si livrate de NOVOBAITS INTERRO SRL certificatele de garantie fie sunt emise direct de producator, in cazul in care acesta are o retea de service nationala, fie sunt emise de catre NOVOBAITS INTERRO SRL.
In cazul certificatelor de garantie emise de producatori, produsul reclamat defect in perioada de garantie trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service mentionat in certificat. Acest centru autorizat de producator va prelua intreaga responsabilitate a rezolvarii garantiei.
Lipsa certificatului de garantie al produsului trebuie semnalata in maxim 48 ore de la receptia marfii pe adresa office@novobaits.club . Orice sesizare ulterioara nu va fi luata in considerare.
In cazul produselor resigilate, certificatul de garantie este emis de catre NOVOBAITS INTERRO SRL , iar garantia nu acopera aceeasi perioada ca la un produs nou, sigilat. Perioada de garantie este specificata pentru fiecare produs resigilat in parte. Conditiile de utilizare, manipulare si transportare a unui produs resigilat sunt aceleasi cu cele de la produsele sigilate.

12. TRANSFERUL PROPRIETATII
Proprietatea asupra Bunurilor si Serviciilor va fi transferate la momentul efectuarii platii din partea Cumparatorului in locatia indicata in comanda (intelegand prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul Vanzatorului). In cazul livrarii prin curier, acesta nu este autorizat de catre Vanzator sa permita Cumparatorului deschiderea coletelor inainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnarii de livrare si achitarii eventualei contravalori a acestora.

13. RASPUNDERE
Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea produselor.
Vanzatorul va fi raspunzator in cazul in care sub-contractantii si/sau partenerii sai de orice fel implicati in executarea Comenzii nu indeplinesc oricare din obligatiile contractuale.

14. FORTA MAJORA
Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

15. LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA
Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

16. PREVEDERI DIVERSE

Partile in contract vor fi considerate cantractanti independenti si nici uneia din parti nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligatie pe seama sau in dauna celeilalte. Termenii si conditiile din acest contract inlocuiesc alte intelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Partile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract si nu pot fi modificate sau schimbate decat prin intelegere scrisa semnata de ambele parti.


1. DEFINITIONAL ELEMENTS

The general terms and conditions will apply to all sales of goods and services by NOVOBAITS INTERRO SRL, through the virtual store www.novobaits.club to the Buyer and may be modified only with the express written consent of both parties.

Thus, the following terms will mean:

Buyer - person, company, company or other legal entity that issues an Order.

Seller - the commercial company NOVOBAITS INTERRO SRL, having the registered office in struspusor no.84, Bistrita village, Alexandru cel Bun commune, Neamt county, no. of registration with the Trade Register: J27 / 166/2020, CIF 42289495

Goods and Services - any product or service, including the documents and services mentioned in the Order, to be provided by the Seller, the Buyer.

Order - an electronic document that intervenes as a form of communication between Seller and Buyer through which the Seller agrees to deliver the Goods and Services and the Buyer agrees to receive these Goods and Services and to pay for them.

Contract - an order confirmed by the Seller.

Intellectual Property Rights (hereinafter DPI) - all immaterial rights such as know-how, copyright and copyright in nature, database rights, design rights, model rights, patents, trademarks and domain name registrations for any of the above.

Specifications - all specifications and / or descriptions of Goods and Services as specified in the Order.

2. CONTRACTUAL DOCUMENTS

By issuing an electronic or telephone order on the aforementioned site, the Buyer agrees to the form of communication (by telephone or e-mail) through which the Seller carries out its operations.

The order will be composed of the following documents, in order of importance:

a. The order (together with the clear mentions on the delivery and invoicing data) and its specific conditions

b. Buyer's specifications (where applicable)

c. Terms and conditions

If the Seller confirms the order, this will imply full acceptance of the terms of the Order. Acceptance of the order by the Seller is considered completed when there is a verbal (telephone) or electronic (e-mail) confirmation from the Seller to the Buyer, without requiring a confirmation of receipt from him. The seller does not consider at any time an unconfirmed order as having the value of a Contract.

This Contract enters into force upon confirmation of the Order by the Seller. Confirmation is done by telephone or electronic (e-mail). The general terms and conditions of sale will be the basis of the Contract thus concluded, in their completion being the Guarantee Certificate issued by the Seller or a supplier thereof.


3. EXTENSION OF SELLER'S OBLIGATIONS

a. The Seller shall use his professional and technical knowledge to achieve the result stipulated in the Order and will deliver the Goods and Services that meet the Buyer's requirements, needs and specifications; b. The information presented on the websites of the seller, is informative and may be modified by the Seller, without prior notice. Also, due to space and coherence of information structure, product descriptions may be incomplete, but the seller makes efforts to present the most relevant information, so that the product is used in the parameters for which it was purchased; c. Communication with the store - it can be done by interacting with it, posting opinions about products or communicating through the addresses mentioned in the "contact" section. They will be excluded from the site or ignored, opinions or addresses containing insults or inappropriate language. The seller has the freedom to manage the information received without having to provide justifications for it.


 4. ASSIGNMENT AND SUB-CONTRACTING

 The Seller may assign and / or subcontract a third party for services related to order fulfillment, with the information of the Buyer, without his consent being necessary. The Seller will always be responsible to the Buyer for all contractual obligations.

 5. INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY RIGHT (IPR)

 The buyer understands the intellectual property right and will not disclose to a third party or make public (on the Internet or the media), any of the information received from the Seller. Also, the name of the site as well as the graphic marks are registered trademarks of NOVOBAITS INTERRO SRL and cannot be taken over, copied or used without the written consent of the owner.

 6. CONFIDENTIABILITY – ADVERTISING

 The information of any kind provided by the Buyer to the Seller will remain the property of the Seller. They can be used only for the performance of the contract and can be made known only with the written consent of the Seller and after obtaining a confidentiality commitment from the recipient. No public statement, promotion, press release or any other means of disclosure to third parties will be made by the Buyer regarding the order without the Seller's prior written consent. This ensures the confidentiality and security of the information. Customer data may not be used, nor provided to other parties.


7. TERMS OF PENALTIES 

In case the terms of delivery and / or starting of the Order cannot be respected, the Seller is obliged to notify the Buyer of the estimated term of completion of the delivery. In case the Buyer delays the fault of paying the goods within the term stipulated in the invoice issued by the Seller, he is obliged to pay a penalty of 0.5% per day of the amount due. In case the Seller receives erroneous information regarding the invoicing or delivery of the products, a new term for the order will be established, which will be within 5 working days. 

8. BILLING - PAYMENTS 

The price, the payment method and the payment term are specified in the Order. The Seller will issue to the Buyer an invoice for the Goods and Services delivered, the Buyer's obligation being to provide all the information necessary to issue the invoice according to the legislation in force.

 9. RISKS AND RESPONSIBILITIES

 a. Delivery The Seller undertakes to ship the Goods and Services in a door-to-door courier system to the Buyer. 

b. Transport - Packaging Unless otherwise agreed by the Seller and Buyer, the Seller discharges the risks and responsibilities associated with the Goods and Services at the time of their delivery to the internal courier company with which the Seller collaborates or to the Buyer's representative. The seller will ensure the proper packaging of the Goods and Services and will ensure the transmission of the accompanying documents. The seller will deliver goods and services to Romania and throughout the EU.


10. ACCEPTANCE

 Acceptance will be made when the Goods and Services conform to the technical characteristics mentioned in the Order. If the Buyer discovers that the Products delivered or the Services provided are not in accordance with the technical specifications, then the Seller will bring the Products and Services into conformity. 

11. WARRANTIES 

All the products marketed by the website www.novobaits.club, except for the resealed ones, benefit from guarantee conditions in accordance with the legislation in force and the commercial policies of the producers. The products are new, in their original packaging and come from sources authorized by each manufacturer. In the case of the products sold and delivered by NOVOBAITS INTERRO SRL, the warranty certificates are either issued directly by the manufacturer, if it has a national service network, or are issued by NOVOBAITS INTERRO SRL. In the case of the warranty certificates issued by the manufacturers, the product claimed defective during the warranty period must be presented directly to the nearest service center mentioned in the certificate. This manufacturer-authorized center will assume the full responsibility for the warranty settlement. The lack of the product warranty certificate must be reported within 48 hours from the receipt of the goods to office@novobaits.club. Any subsequent referral will not be considered. In the case of sealed products, the guarantee certificate is issued by NOVOBAITS INTERRO SRL, and the warranty does not cover the same period as for a new, sealed product. The warranty period is specified for each separately resealed product. The conditions of use, handling and transportation of a sealed product are the same as those of the sealed products. 


12. TRANSFER OF PROPERTY

 The ownership of the Goods and Services will be transferred at the time of payment by the Buyer at the location indicated in the order (understanding by delivery - the receipt of the transport document provided by the courier or the receipt of receipt on the tax invoice in case of deliveries made by the Seller's personnel) . In the case of delivery by courier, it is not authorized by the Seller to allow the Buyer to open the packages before signing the delivery, but only after signing the delivery and paying any possible value.


13. RESPONSIBILITY 

The Seller shall not be liable for damages of any kind that the Buyer or any third party may suffer as a result of the Seller's performance of any of its obligations under the Order and for damages resulting from the use of the Goods and Services after delivery and in particular for product loss. The Seller will be liable in case the sub-contractors and / or its partners of any kind involved in the execution of the Order do not fulfill any of the contractual obligations. 

14. FORCE MAJOR 

Neither party shall be liable for non-performance of its contractual obligations, if such non-performance is due to a force majeure event. The major force is the unpredictable event, beyond the control of the parties and that cannot be avoided. 

15. APPLICABLE LAW – JURISDICTION

 This contract is subject to Romanian law. Any disputes between the organizer and the campaign participants will be resolved amicably or, if this is not possible, the disputes will be settled by the competent Romanian courts. 16. MISCELLANEOUS PROVISIONS The parties to the contract will be considered independent singers and neither party is granted the right or authority to assume or create any obligation on their behalf or to the detriment of the other. The terms and conditions of this contract supersede other previous written or verbal agreements, between the aforementioned Parties, regarding the subject of this Agreement and may not be modified or changed except by written agreement signed by both parties.